Fascie

26.04.2020

Všechny naše systémy, každý orgán, každá buňka, vše existuje a funguje v prostoru jednotné fasciální sítě.

Většina zranění vzniká přetížením fascií. Mikrotraumata ve svalech jsou vlastně na úrovni fasciální tkáně.

Fascie jsou tvořeny buňkami (zejména fibroblasty) a mimobuněčnou hmotou, která se skládá z vláken kolagenních a elastických a základní substance.

Fasciální tkáň je téměř ze 70% tvořena vodou. Voda ve fasciích jako voda v houbě - tkáň sama od sebe vodu nenasaje, je potřeba mechanická práce, pohyb (zvýšení elasticity, protažitelnosti).

Odvod toxinů pouze při stlačení, protažení. Pohybem pomáháme k "čištění" vody ve tkáni. Čím sušší tkáň, tím snadněji se zraní.

Věkem se snižuje obsah vody ve tkáních - dáno geneticky vývojově a nedostatkem pohybu.

U lépe trénovaných klesá podíl aktivní práce svalů a roste podíl kolagenního pružení - méně energeticky náročné.

Fascie přenášejí síly na naše kosti.

Jizva - vazivová tkáň - masírovat i po nástřihu. 

Pokud ráno vstaneme a neprotáhneme se, abychom jednotlivé vrstvy od sebe odlepily, časem bude tělo míň a míň pružné, pohyb bude namáhavější a některé struktury v těle přetěžovány. 

Na mých lekcí ovlivňujeme fascie. Jak pohybem, tak pomocí míčků, válce...

Ovlivnění fascií při tréninku:

Dobře trénovaná fasciální soustava 

- lepší ochrana před zraněním díky udržování fasciální pružnosti, pevnosti a odolnosti (zejména u druhů sportů, které se vyznačují mnoha prvky rotace, vzájemným kontaktem, nerovnými plochami, početnými potížemi z přetěžování)

- větší produkce síly díky pružnému napínání vláken

- šetření energií při opakovaných pohybech

- celkově větší rozsah pohybů (které snižují odpor, proti němuž musí sportovec při pohybu postupovat, a umožňují mnohostrannější a harmoničtější provedení pohybu)

- zvýšená schopnost regenerace

Všechny svaly mají nervové a krevní zásobení. Obaly cév a nervů jsou tvořeny fasciální tkání. Jestliže jsou ale "slepené", pokroucené nebo zkrácené kvůli špatnému držení těla či nedostatku pohybu, funkce svalů je tak negativně ovlivněna.

Fascie je významným zdrojem nocicepce a dle výzkumů je z fascií vnímána větší a déletrvající bolest než z podkoží a svalů.


Semináře a konference, kterých jsem se účastnila:

Seminář Fascie v pohybu - Mgr. Ivana Brádková (2018)

Seminář Fascie v pohybu II - Mgr. Ivana Brádková (2019)

Účast na konferenci: Fascia in sport and Movement - DR. Robert Schleip a Tom Myers (telekonference) (2019)

Seznam všech školení, které jsem absolvovala zde:

Informace o mně